Bảng giá

Danh sách TÍNH NĂNG

 • Thời hạn sử dụng
 • Băng thông & dung lượng
 • Tùy chỉnh giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Vchat
 • Đồng bộ Fanpage
 • Email Marketing
 • Kết nối shop Facebook
 • Mobile web (responsive)
 • Đa ngôn ngữ
 • Quản lý bình luận FB
 • Quảng cáo Facebook

Cơ bản3,000,000

 • 1 năm
 • Không giới hạn

Nâng cao5,500,000

 • 2 năm tặng 1 năm
 • Không giới hạn

Chuyên nghiệp9,900,000

 • 4 năm tặng 3 năm
 • Không giới hạn
 • Việt – Anh